Drugi termin egzaminów

ROZPISKA GODZINOWA EGZAMINÓW

Informujemy, że drugi termin egzaminów odbędzie się w czwartek 7.09.2023 na obiektach AWF. Egzamin teoretyczny odbędzie się w sali 2.2 w budynku P5.

Trzeci termin egzaminów odbędzie się 28.09.2023.

Harmonogram egzaminów:

Klasa O – teoria 17:30, kondycja 19:00

Klasa A – teoria 17:30, kondycja 18:30

Kandydaci do klasy A – teoria 17:30, kondycja 18:30

Klasa B – teoria 17:00, kondycja 18:00

Klasa B 35-45 lat – teoria 17:00, kondycja 18:00

Klasa B kobiety – teoria 17:00, kondycja 18:00

Klasa B 45+ lat – teoria 17:30, kondycja 18:30

Klasa B kobiety 35+ lat – teoria 17:30, kondycja 18:30

Zebranie plenarne i godziny egzaminów

ZEBRANIE PLENARNE

Przypominamy, że w czwartek 10 sierpnia 2023 r. o godzinie 18 w sali 103 w budynku P1 AWF Wrocław odbędzie się zebranie plenarne sędziów KS Wrocław. Obecność WSZYSTKICH sędziów i obserwatorów jest obowiązkowa. Ewentualne urlopowania prosimy kierować do Sekretarza KS Wrocław na adres – zarzad.ks.wroclaw@gmail.com. Wszystkie osoby, które do dnia niniejszego ogłoszenia zgłosiły urlopowanie, otrzymały odpowiedź mailową.

KANDYDACI DO AWANSU DO KLASY A

Wszyscy sędziowie, którzy zgłoszą chęć walki o awans do klasy A w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 proszeni są o przesłanie zgłoszenia do Referenta ds. szkolenia KS Wrocław (adam.karasewicz@wp.pl) oraz Sekretarza KS Wrocław (zarzad.ks.wroclaw@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 8 sierpnia 2023 r.

EGZAMINY

ROZPISKA GODZINOWA EGZAMINÓW

Zgodnie z komunikatem z 14 czerwca 2023 r., egzaminy KS Wrocław odbędą się w niedzielę 13 sierpnia 2023 r. na obiektach AWF Wrocław. Ewentualne urlopowania prosimy kierować do Sekretarza KS Wrocław na adres – zarzad.ks.wroclaw@gmail.com. Wszystkie osoby, które do dnia niniejszego ogłoszenia, zgłosiły urlopowanie, otrzymały odpowiedź mailową.

Wstępny harmonogram egzaminów (może ulec zmianie):

Kandydaci do Klasy A – teoria 9:00, kondycja 10:00

Klasa A – teoria 9:40, kondycja 10:40

Klasa O –  teoria 10:20, kondycja 11:20

Klasa B 45+, kobiety 35+ – teoria 10:20, kondycja 11:20 (równolegle z Klasą O)

Klasa B (1 tura) – teoria 11:00, kondycja 12:00

Klasa B (2 tura) – teoria 11:40, kondycja 12:40

Klasa B 35-45 lat, kobiety U35 – teoria 12:20, kondycja 13:20

Wniosek o licencję na sezon 2023/24

Zarząd Kolegium Sędziów Wrocław informuje, że rusza proces zbierania wniosków licencyjnych na sezon 2023/24. Aby ułatwić go naszym sędziów, już od tego roku umożliwiamy przekazanie niezbędnych wniosków drogą elektroniczną zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wszelkie dokumenty wymienione poniżej należy przesłać za pomocą Formularza Google (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeALztC0UxWEAOCWlx-63Mfo_TgbE_-hrhZcxVBEUGyqpW6dg/viewform?usp=pp_url). Należy pamiętać o dobrej jakości zdjęć lub skanów przesłanych dokumentów. Udostępnienie nieczytelnych plików utrudni, a w niektórych przypadkach uniemożliwi przyznanie licencji. Link do instrukcji jak przesłać zdjęcie z telefonu na komputer LINK

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku oraz wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, należy je dostarczyć do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej osobiście lub pocztą. Prosimy o odpowiednie zaadresowanie koperty, według poniższego wzoru (wnioski składane osobiście, również powinny zostać umieszczone w zaadresowanej kopercie).

Kolegium Sędziów Wrocław

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław

Nieprzekraczalny termin składania wniosku to niedziela 9 lipca 2023r.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

  • prawidłowo wypełniony wniosek licencyjny , wraz z podpisaną klauzulą RODO (2 osobne podpisy),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej,
  • dokument potwierdzający wpłatę licencyjną (np. potwierdzenie przelewu).

Wpłat należy dokonywać zgodnie, z tabelą poniżej, na numer rachunku DZPN, dedykowany licencjom sędziowskim: 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393, w tytule przelewu wpisując: imię, nazwisko, klasę rozgrywkową oraz właściwe KS, np. Jan Kowalski, klasa B, KS Wrocław

Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.

W związku ze zmianą zapisów Konwencji Sędziowskiej PZPN KAŻDY SĘDZIA obowiązkowo musi dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej (oświadczenia nie będą już respektowane). W związku z tym w/w badanie będzie można wykonać 6 lipca w siedzibie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej o godz. 18:00. Badanie będzie kosztowało 30 zł (płatność tylko i wyłącznie gotówką na miejscu).

Waszym obowiązkiem jest posiadanie podczas badań sportowych wyników badań:

  •  EKG spoczynkowe (bez opisu)
  •  podstawowa morfologia krwi

KOMUNIKAT ZARZĄDU – AWANSE, SPADKI, EGZAMINY

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów Wrocław w dniu 05.06.2023.

1. Awanse i spadki

Zarząd KS Wrocław przyjął informację, że Zarząd KS Dolnośląskiego ZPN podjął decyzję o nominacji Jakuba Kwinto jako kandydata na sędziego TOP AMATOR C (III Liga). Jakub po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uzyska awans na sędziego ww. klasy.

Na kandydata rezerwowego nominowany został Jakub Szymczak.

Awans do IV Ligi – Piotr Witkowski, Hubert Sarżyński (wymiana), Marcin Niciński (wymiana)

Spadek z IV Ligi – Michał Jankowiak, Paweł Kucharczyk (wymiana), Bartłomiej Szczecina (wymiana – w związku ze złamaniem Regulaminu Spadków i Awansów, notoryczne niewywiązywanie się z obowiązku sporządzania samoocen)

Awans do Klasy O – Marcin Dobuszewski, Patryk Kubis

Spadek z Klasy O – Michał Chorodeński, Jakub Tomczyk (nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminów wiosennych), Jakub Zalewski

Awans do Klasy A – Andrzej Motyka, Kacper Palusiński, Michał Żabski

Spadek z Klasy A – Adrian Jeż, Krzysztof Więcek (spadek po egzaminach wiosennych, niezaliczenie 2 egzaminów w jednym sezonie)

W związku z chęcią pełnienia funkcji obserwatora, w sezonie 2023/2024 Paweł Kucharczyk będzie sklasyfikowany wśród sędziów Klasy A.

W związku ze zmianą Regulaminu Kolegium Sędziów Dolnośląskiego ZPN, od sezonu 2023/2024 asystenci szczebla centralnego KS Wrocław – Michał Hnatkiewicz, Adam Karasewicz, Krzysztof Stępień oraz Jakub Szkutnik będą sklasyfikowani jako sędziowie Klasy O.

2. Ustalono terminy na rundę wiosenną

Zebranie plenarne – 10 sierpnia 2023 r.(czwartek)

Egzaminy klasy O, A, kand. A, B – 13 sierpnia 2023 r. (niedziela)

II termin egzaminów klasy O, A, kand. A, B – 7 września 2023 r. (czwartek)

Oba terminy egzaminów oraz zebranie plenarne planowane są na terenie AWF Wrocław.

3. Zakończenie sezonu

Zarząd KS Wrocław informuje, że tradycyjne zakończenie sezonu odbędzie się w piątek 30 czerwca o godzinie 17 na terenie Hotelu GEM (ul. Mianowskiego, Wrocław), na polanie za sztucznym boiskiem.

4. Kwestie obserwatorów

Referent ds. obserwatorów – Tomasz Martowicz omówił kwestię statystyk przeprowadzonych obserwacji oraz obserwacji mentorskich. Dodatkowo przedstawiono pomysł na finansowanie większej liczby obserwacji w przyszłym sezonie.

Członków zapoznano z perspektywą klasyfikacji obserwatorów do konkretnych klas rozgrywkowych, a także z perspektywą rozwoju nowych obserwatorów – Pawła Kucharczyka i Wojciecha Ostrowskiego.

Przekazano informację, że Zarząd KS DolZPN utrzymał obecne przypisanie klas rozgrywkowych do obserwatorów KS Wrocław.

5. Raport finansowy KS Wrocław

Referent ds. finansowych – Radosław Kasprzyk przedstawił raport finansowy za pierwszą połowę roku 2023. Dodatkowo określono planowane w tym roku wydatki.

W trakcie ustalania jest termin i forma przedstawienia raportu finansowemu Komisji Rewizyjnej, powołanej w marcu 2023 r. podczas zebrania plenarnego sędziów KS Wrocław.

6. Omówienie kwestii szkoleniowych

Adam Karasewicz oraz Jakub Szymczak omówili kwestie szkoleniowe w rundzie wiosennej sezonu 2022/23.

7. Fundacja KSP

Referent ds. ewidencji i odznaczeń – Janusz Buliński omówił kwestie brakujących deklaracji KSP. Radosław Kasprzyk ustali w PZPN kwestię ciągłości wpłat i przynależności do fundacji.

8. Współpraca ze SZS

Ponowne omówienie kwestii podjęcia rozmów ze Szkolnym Związkiem Sportowym w celu określenia zasad współpracy dotyczących obsady sędziów KS Wrocław na rozgrywki szkolne.

9. Trójki sędziowskie na B-klasie oraz sytuacja obsadowa

Referent ds. obsad sędziów – Michał Hnatkiewicz przedstawił obecną sytuację związaną z obsadą. Przy aktualnej liczbie aktywnych sędziów, jest mniej meczów niż osób gotowych do ich prowadzenia.

Zdecydowano o podjęciu rozmów z przedstawicielami DolZPN nt. powrotu do obsad 3 sędziów na mecze Klasy B. Zgodnie z propozycją KS Wrocław, w wyjątkowych sytuacjach – gdy zabraknie sędziów do obsady – jeden sędzia będzie delegowany na mecze drużyn zajmujące aktualnie najniższe pozycje w tabeli ligowej.

Michał przestawił także problem z drużynami w kategoriach młodzieżowych, które informują, że NIE CHCĄ sędziów na swoich meczach (ze względów finansowych). Zostaną podjęte rozmowy z przedstawicielami DolZPN w celu eliminacji takich praktyk. 

Awaria systemu EXTRANET – naprawa

Informujemy, że usunięto awarię systemu księgowego, który opóźnił w ostatnich tygodniach wypłatę ekwiwalentów meczowych.


Z informacji przekazanych przez Panią Główną Księgową, zaległe wypłaty będą realizowane po kolei klasami rozgrywkowymi (niekoniecznie chronologiczne).


Wszelkie niezrealizowane wypłaty ekwiwalentów powinny zostać uzupełnione do przyszłej środy – 14 sierpnia. Jeśli do tego czasu nie otrzymacie należnych Wam płatności, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z DolZPN, zgodnie z wcześniej przekazanymi zasadami.

Komunikat Zarządu – prośba do sędziów KS Wrocław

Zarząd Kolegium Sędziów Wrocław przypomina wszystkim sędziom i obserwatorom zrzeszonym w naszej organizacji, że wszelkie sprawy i problemy natury organizacyjnej i formalnej w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane do Zarządu KS, nie zaś bezpośrednio do pracowników Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.


Jako organizacja zrzeszająca ponad 200 sędziów i obserwatorów na obszarze naszego okręgu, każdorazowo staramy się pomóc w rozwiązaniu wszelkich Waszych problemów. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych nie tylko z ogólnie rozumianą działalnością sędziowską, ale też niecodziennymi zdarzeniami jakie miały miejsce podczas meczów, prosimy o kontakt z wybranymi członkami Zarządu KS.


Sytuacje, w których dowiadujemy się o problemach sędziów dopiero od pracowników Dolnośląskiego ZPN, niekiedy uniemożliwia nam udzielenie odpowiedniej i szybkiej pomocy naszym arbitrom.

Awaria systemu EXTRANET

Informujemy, że z uwagi na awarię systemu Extranet mogą nastąpić opóźnienia w wypłatach ekwiwalentów za mecze. Serdecznie prosimy o brak kontaktu w tej sprawie z działem księgowości, ponieważ i tak nie przyspieszy to naprawy błędu.

Informacja o ponownym uruchomieniu wypłat zostanie przekazana Wam w osobnym komunikacie po usunięciu usterki.

Komunikat zarządu – 15.05.2023

Informujemy, że Zarząd Kolegium Sędziów Wrocław działając na podstawie „Regulaminu spadków i awansów KS Wrocław na sezon 2022/23”, podjął następujące decyzje:

  • sędzia Klasy A został wstrzymany w obsadzie na 2 kolejki w związku z popełnieniem rażącego błędu z zakresu interpretacji Przepisów Gry,
  • obserwator szczebla okręgowego został wstrzymany w obsadzie do końca sezonu w związku z nieakceptowalnymi wpisami zamieszczonymi w mediach społecznościowych.

Powyższe środki dyscyplinarne zostały wprowadzone począwszy od kolejki 13/14 maja 2023.  

II termin egzaminów KS Wrocław

W przyszłym tygodniu odbędą się II terminy egzaminów KS Wrocław.

Egzamin teoretyczny – wtorek 28 marca 2023 r. (ul. Oporowska 62)

Klasa B – godz. 18:00

Klasa A, kandydaci do klasy A – 18:30

Egzamin kondycyjny – czwartek 30 marca 2023 r. (Stadion Lekkoatletyczny w Długołęce)

Klasa B – 18:00

Klasa A, kandydaci do klasy A – 18:30

Przypominamy, że sędziowie którzy nie zaliczyli I terminu lub ich obecność była nieusprawiedliwiona, zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z Regulaminem Spadków i Awansów (informacja została przekazana mailowo).

Komunikat dot. wymiany w IV lidze

Informujemy, że Zarząd Dolnośląskiego Kolegium Sędziów podjął decyzję o wymianie, na liście sędziów IV ligi, Pawła Małeckiego na Bartłomieja Szczecinę. Pawłowi dziękujemy za godne reprezentowanie Kolegium Sędziów Wrocław na szczeblu wojewódzkim, a Bartkowi życzymy powodzenia w rozgrywkach IV ligi.