KS Wrocław

Obsada KS Wrocław

Każdy sędzia asystent na mecz musi poinformować sędziego głównego o przybyciu na wyznaczone spotkania najpóźniej 48 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu. Nie zgłoszenie się sędziego asystenta do sędziego skutkować będzie pominięciem w obsadzie na minimum 2 kolejki.


Wszelkie sprawy urlopowe prosimy zgłaszać do referenta ds. obsad Michała Hnatkiewicza wyłącznie droga mailową na wyżej wymieniony adres.