KS Wrocław

Obserwatorzy

EKSTRAKLASA

Mariusz Kowalski

3 LIGA

Tomasz Martowicz

4 LIGA

Andrzej Cichoń

Robert Grondowy

Zbigniew Pająk

OKRĘG

Tomasz Bratkowski

Krzysztof Gładysz

Bartosz Szafran