KS Wrocław

Plan szkoleń

Szkolenie DKS - Zmiany w PG oraz Zarządzanie Dyscyplinarne

Szkolenie teoretyczne prowadzone przez Dolnośląskie Kolegium Sędziów nt. zmian w Przepisach gry oraz Zarządzania Dyscyplinarnego w kontekście nowych rekomendacji Centralnej Komisji Szkoleniowej. Zajęcia odbędą się na platformie ZOOM.

2023-08-07 07:00 PM - 10:00 PM

Szkolenie DKS - Nieprzepisowe zagranie piłki ręką

Szkolenie teoretyczne prowadzone przez Dolnośląskie Kolegium Sędziów nt. nieprzepisowego zagrania piłki ręką w kontekście nowych rekomendacji Centralnej Komisji Szkoleniowej. Zajęcia odbędą się na platformie ZOOM.

2023-08-08 07:00 PM - 10:00 PM

Szkolenie DKS - spalony

Szkolenie teoretyczne prowadzone przez Dolnośląskie Kolegium Sędziów nt. spalonego w kontekście nowych rekomendacji Centralnej Komisji Szkoleniowej. Zajęcia odbędą się na platformie ZOOM.

2023-08-09 07:00 PM - 10:00 PM

Szkolenie praktyczne "Młodych gniewnych"

Przypominamy wam o szkoleniu praktycznym, które odbędzie się 19.09.2023 o godzinie 18:00 na boisku AWF przy budynku P5 (ul. Adama Mickiewicza 58). Zabierzcie ze sobą niebieską i czerwoną koszulkę rozgrzewkową, czarny strój sędziowski, kartki, gwizdek oraz obuwie sportowe. Jeśli nie macie koszulek rozgrzewkowych to zabierzcie inną koszulkę sportową nawet innego koloru. W miarę możliwości przynieście piłki, które będą potrzebne do przeprowadzenia niektórych ćwiczeń.
 
 

 

2023-09-19 06:00 PM - 8:00 PM

Szkolenie teoretyczne "Młodych gniewnych"

Przypominamy wam o szkoleniu teoretycznym, które odbędzie się 29.08.2023 o godzinie 19:00 na platformie ZOOM. Chcemy, abyście dzięki krótkiej serii szkoleń, posługiwali się bezproblemowo terminologią oraz kryteriami właściwymi dla oceny zdarzeń SPA/DOGSO oraz nieostrożności, nierozważności, bądź też użycia nieproporcjonalnej siły. Łatwość omawiania sytuacji z tego zakresu umożliwi wam sprawniejszą komunikacje z obserwatorami po meczu oraz zwiększy wartość merytoryczną wykonywanych przez Was samoocen.

2023-08-29 07:00 PM - 9:00 PM

Sędziowie 3 i 4 ligi i ich zespoły sędziowskie

Sytuacje boiskowe w mini grach dla zespołów sędziowskich III i IV ligi. Zajęcia odbędą się w kompleksie boisk AWF P5. Prowadzącym będzie Adam Karasewicz.

2023-10-03

Szkolenie teoretyczne Młodych gniewnych

Zajęcia dla Młodych gniewnych z zakresu współpracy w zespole sędziowskim, ustawania oraz zarządzania. Zajęcia odbędą się na platformie ZOOM.

2023-10-10 07:00 PM - 9:00 PM

Grupa asystentów 3 i 4 ligi: mijanki

Zajęcia pratyczne dla sędziów asystentów ligowych na AWF w kompleksie boisk P5. Asystenci będą mogli sprawdzić swoje umiejętności dotyczące oceny zdarzeń z zakresu art. XI. Prowadzący zajęcia: Krzysztof Stępień.

2023-09-12 06:00 PM - 8:00 PM

Warsztaty - dysk szkoleniowy KS Wrocław

Warsztaty teoretyczne na platformie ZOOM prowadzone przez Adama Karasewicza. Podstawą programową warsztatów będą przesłane klipy przez sędziów KS Wrocław na dysk szkoleniowy.

2023-09-26 07:00 PM

Warsztaty - dysk szkoleniowy KS Wrocław

Warsztaty teoretyczne na platformie ZOOM prowadzone przez Adama Karasewicza. Podstawą programową warsztatów będą przesłane klipy przez sędziów KS Wrocław na dysk szkoleniowy.

2023-10-24 07:00 PM