Zebranie plenarne i godziny egzaminów

ZEBRANIE PLENARNE

Przypominamy, że w czwartek 10 sierpnia 2023 r. o godzinie 18 w sali 103 w budynku P1 AWF Wrocław odbędzie się zebranie plenarne sędziów KS Wrocław. Obecność WSZYSTKICH sędziów i obserwatorów jest obowiązkowa. Ewentualne urlopowania prosimy kierować do Sekretarza KS Wrocław na adres – zarzad.ks.wroclaw@gmail.com. Wszystkie osoby, które do dnia niniejszego ogłoszenia zgłosiły urlopowanie, otrzymały odpowiedź mailową.

KANDYDACI DO AWANSU DO KLASY A

Wszyscy sędziowie, którzy zgłoszą chęć walki o awans do klasy A w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 proszeni są o przesłanie zgłoszenia do Referenta ds. szkolenia KS Wrocław (adam.karasewicz@wp.pl) oraz Sekretarza KS Wrocław (zarzad.ks.wroclaw@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 8 sierpnia 2023 r.

EGZAMINY

ROZPISKA GODZINOWA EGZAMINÓW

Zgodnie z komunikatem z 14 czerwca 2023 r., egzaminy KS Wrocław odbędą się w niedzielę 13 sierpnia 2023 r. na obiektach AWF Wrocław. Ewentualne urlopowania prosimy kierować do Sekretarza KS Wrocław na adres – zarzad.ks.wroclaw@gmail.com. Wszystkie osoby, które do dnia niniejszego ogłoszenia, zgłosiły urlopowanie, otrzymały odpowiedź mailową.

Wstępny harmonogram egzaminów (może ulec zmianie):

Kandydaci do Klasy A – teoria 9:00, kondycja 10:00

Klasa A – teoria 9:40, kondycja 10:40

Klasa O –  teoria 10:20, kondycja 11:20

Klasa B 45+, kobiety 35+ – teoria 10:20, kondycja 11:20 (równolegle z Klasą O)

Klasa B (1 tura) – teoria 11:00, kondycja 12:00

Klasa B (2 tura) – teoria 11:40, kondycja 12:40

Klasa B 35-45 lat, kobiety U35 – teoria 12:20, kondycja 13:20

Wniosek o licencję na sezon 2023/24

Zarząd Kolegium Sędziów Wrocław informuje, że rusza proces zbierania wniosków licencyjnych na sezon 2023/24. Aby ułatwić go naszym sędziów, już od tego roku umożliwiamy przekazanie niezbędnych wniosków drogą elektroniczną zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wszelkie dokumenty wymienione poniżej należy przesłać za pomocą Formularza Google (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeALztC0UxWEAOCWlx-63Mfo_TgbE_-hrhZcxVBEUGyqpW6dg/viewform?usp=pp_url). Należy pamiętać o dobrej jakości zdjęć lub skanów przesłanych dokumentów. Udostępnienie nieczytelnych plików utrudni, a w niektórych przypadkach uniemożliwi przyznanie licencji. Link do instrukcji jak przesłać zdjęcie z telefonu na komputer LINK

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku oraz wymaganych dokumentów drogą elektroniczną, należy je dostarczyć do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej osobiście lub pocztą. Prosimy o odpowiednie zaadresowanie koperty, według poniższego wzoru (wnioski składane osobiście, również powinny zostać umieszczone w zaadresowanej kopercie).

Kolegium Sędziów Wrocław

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław

Nieprzekraczalny termin składania wniosku to niedziela 9 lipca 2023r.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

  • prawidłowo wypełniony wniosek licencyjny , wraz z podpisaną klauzulą RODO (2 osobne podpisy),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej,
  • dokument potwierdzający wpłatę licencyjną (np. potwierdzenie przelewu).

Wpłat należy dokonywać zgodnie, z tabelą poniżej, na numer rachunku DZPN, dedykowany licencjom sędziowskim: 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393, w tytule przelewu wpisując: imię, nazwisko, klasę rozgrywkową oraz właściwe KS, np. Jan Kowalski, klasa B, KS Wrocław

Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.

W związku ze zmianą zapisów Konwencji Sędziowskiej PZPN KAŻDY SĘDZIA obowiązkowo musi dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej (oświadczenia nie będą już respektowane). W związku z tym w/w badanie będzie można wykonać 6 lipca w siedzibie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej o godz. 18:00. Badanie będzie kosztowało 30 zł (płatność tylko i wyłącznie gotówką na miejscu).

Waszym obowiązkiem jest posiadanie podczas badań sportowych wyników badań:

  •  EKG spoczynkowe (bez opisu)
  •  podstawowa morfologia krwi

KOMUNIKAT ZARZĄDU – AWANSE, SPADKI, EGZAMINY

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów Wrocław w dniu 05.06.2023.

1. Awanse i spadki

Zarząd KS Wrocław przyjął informację, że Zarząd KS Dolnośląskiego ZPN podjął decyzję o nominacji Jakuba Kwinto jako kandydata na sędziego TOP AMATOR C (III Liga). Jakub po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uzyska awans na sędziego ww. klasy.

Na kandydata rezerwowego nominowany został Jakub Szymczak.

Awans do IV Ligi – Piotr Witkowski, Hubert Sarżyński (wymiana), Marcin Niciński (wymiana)

Spadek z IV Ligi – Michał Jankowiak, Paweł Kucharczyk (wymiana), Bartłomiej Szczecina (wymiana – w związku ze złamaniem Regulaminu Spadków i Awansów, notoryczne niewywiązywanie się z obowiązku sporządzania samoocen)

Awans do Klasy O – Marcin Dobuszewski, Patryk Kubis

Spadek z Klasy O – Michał Chorodeński, Jakub Tomczyk (nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminów wiosennych), Jakub Zalewski

Awans do Klasy A – Andrzej Motyka, Kacper Palusiński, Michał Żabski

Spadek z Klasy A – Adrian Jeż, Krzysztof Więcek (spadek po egzaminach wiosennych, niezaliczenie 2 egzaminów w jednym sezonie)

W związku z chęcią pełnienia funkcji obserwatora, w sezonie 2023/2024 Paweł Kucharczyk będzie sklasyfikowany wśród sędziów Klasy A.

W związku ze zmianą Regulaminu Kolegium Sędziów Dolnośląskiego ZPN, od sezonu 2023/2024 asystenci szczebla centralnego KS Wrocław – Michał Hnatkiewicz, Adam Karasewicz, Krzysztof Stępień oraz Jakub Szkutnik będą sklasyfikowani jako sędziowie Klasy O.

2. Ustalono terminy na rundę wiosenną

Zebranie plenarne – 10 sierpnia 2023 r.(czwartek)

Egzaminy klasy O, A, kand. A, B – 13 sierpnia 2023 r. (niedziela)

II termin egzaminów klasy O, A, kand. A, B – 7 września 2023 r. (czwartek)

Oba terminy egzaminów oraz zebranie plenarne planowane są na terenie AWF Wrocław.

3. Zakończenie sezonu

Zarząd KS Wrocław informuje, że tradycyjne zakończenie sezonu odbędzie się w piątek 30 czerwca o godzinie 17 na terenie Hotelu GEM (ul. Mianowskiego, Wrocław), na polanie za sztucznym boiskiem.

4. Kwestie obserwatorów

Referent ds. obserwatorów – Tomasz Martowicz omówił kwestię statystyk przeprowadzonych obserwacji oraz obserwacji mentorskich. Dodatkowo przedstawiono pomysł na finansowanie większej liczby obserwacji w przyszłym sezonie.

Członków zapoznano z perspektywą klasyfikacji obserwatorów do konkretnych klas rozgrywkowych, a także z perspektywą rozwoju nowych obserwatorów – Pawła Kucharczyka i Wojciecha Ostrowskiego.

Przekazano informację, że Zarząd KS DolZPN utrzymał obecne przypisanie klas rozgrywkowych do obserwatorów KS Wrocław.

5. Raport finansowy KS Wrocław

Referent ds. finansowych – Radosław Kasprzyk przedstawił raport finansowy za pierwszą połowę roku 2023. Dodatkowo określono planowane w tym roku wydatki.

W trakcie ustalania jest termin i forma przedstawienia raportu finansowemu Komisji Rewizyjnej, powołanej w marcu 2023 r. podczas zebrania plenarnego sędziów KS Wrocław.

6. Omówienie kwestii szkoleniowych

Adam Karasewicz oraz Jakub Szymczak omówili kwestie szkoleniowe w rundzie wiosennej sezonu 2022/23.

7. Fundacja KSP

Referent ds. ewidencji i odznaczeń – Janusz Buliński omówił kwestie brakujących deklaracji KSP. Radosław Kasprzyk ustali w PZPN kwestię ciągłości wpłat i przynależności do fundacji.

8. Współpraca ze SZS

Ponowne omówienie kwestii podjęcia rozmów ze Szkolnym Związkiem Sportowym w celu określenia zasad współpracy dotyczących obsady sędziów KS Wrocław na rozgrywki szkolne.

9. Trójki sędziowskie na B-klasie oraz sytuacja obsadowa

Referent ds. obsad sędziów – Michał Hnatkiewicz przedstawił obecną sytuację związaną z obsadą. Przy aktualnej liczbie aktywnych sędziów, jest mniej meczów niż osób gotowych do ich prowadzenia.

Zdecydowano o podjęciu rozmów z przedstawicielami DolZPN nt. powrotu do obsad 3 sędziów na mecze Klasy B. Zgodnie z propozycją KS Wrocław, w wyjątkowych sytuacjach – gdy zabraknie sędziów do obsady – jeden sędzia będzie delegowany na mecze drużyn zajmujące aktualnie najniższe pozycje w tabeli ligowej.

Michał przestawił także problem z drużynami w kategoriach młodzieżowych, które informują, że NIE CHCĄ sędziów na swoich meczach (ze względów finansowych). Zostaną podjęte rozmowy z przedstawicielami DolZPN w celu eliminacji takich praktyk. 

Awaria systemu EXTRANET – naprawa

Informujemy, że usunięto awarię systemu księgowego, który opóźnił w ostatnich tygodniach wypłatę ekwiwalentów meczowych.


Z informacji przekazanych przez Panią Główną Księgową, zaległe wypłaty będą realizowane po kolei klasami rozgrywkowymi (niekoniecznie chronologiczne).


Wszelkie niezrealizowane wypłaty ekwiwalentów powinny zostać uzupełnione do przyszłej środy – 14 sierpnia. Jeśli do tego czasu nie otrzymacie należnych Wam płatności, prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z DolZPN, zgodnie z wcześniej przekazanymi zasadami.

Komunikat Zarządu – prośba do sędziów KS Wrocław

Zarząd Kolegium Sędziów Wrocław przypomina wszystkim sędziom i obserwatorom zrzeszonym w naszej organizacji, że wszelkie sprawy i problemy natury organizacyjnej i formalnej w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane do Zarządu KS, nie zaś bezpośrednio do pracowników Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.


Jako organizacja zrzeszająca ponad 200 sędziów i obserwatorów na obszarze naszego okręgu, każdorazowo staramy się pomóc w rozwiązaniu wszelkich Waszych problemów. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych nie tylko z ogólnie rozumianą działalnością sędziowską, ale też niecodziennymi zdarzeniami jakie miały miejsce podczas meczów, prosimy o kontakt z wybranymi członkami Zarządu KS.


Sytuacje, w których dowiadujemy się o problemach sędziów dopiero od pracowników Dolnośląskiego ZPN, niekiedy uniemożliwia nam udzielenie odpowiedniej i szybkiej pomocy naszym arbitrom.

Komunikat zarządu – 15.05.2023

Informujemy, że Zarząd Kolegium Sędziów Wrocław działając na podstawie „Regulaminu spadków i awansów KS Wrocław na sezon 2022/23”, podjął następujące decyzje:

  • sędzia Klasy A został wstrzymany w obsadzie na 2 kolejki w związku z popełnieniem rażącego błędu z zakresu interpretacji Przepisów Gry,
  • obserwator szczebla okręgowego został wstrzymany w obsadzie do końca sezonu w związku z nieakceptowalnymi wpisami zamieszczonymi w mediach społecznościowych.

Powyższe środki dyscyplinarne zostały wprowadzone począwszy od kolejki 13/14 maja 2023.  

II termin egzaminów KS Wrocław

W przyszłym tygodniu odbędą się II terminy egzaminów KS Wrocław.

Egzamin teoretyczny – wtorek 28 marca 2023 r. (ul. Oporowska 62)

Klasa B – godz. 18:00

Klasa A, kandydaci do klasy A – 18:30

Egzamin kondycyjny – czwartek 30 marca 2023 r. (Stadion Lekkoatletyczny w Długołęce)

Klasa B – 18:00

Klasa A, kandydaci do klasy A – 18:30

Przypominamy, że sędziowie którzy nie zaliczyli I terminu lub ich obecność była nieusprawiedliwiona, zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z Regulaminem Spadków i Awansów (informacja została przekazana mailowo).

Komunikat dot. wymiany w IV lidze

Informujemy, że Zarząd Dolnośląskiego Kolegium Sędziów podjął decyzję o wymianie, na liście sędziów IV ligi, Pawła Małeckiego na Bartłomieja Szczecinę. Pawłowi dziękujemy za godne reprezentowanie Kolegium Sędziów Wrocław na szczeblu wojewódzkim, a Bartkowi życzymy powodzenia w rozgrywkach IV ligi.

Listy egzaminacyjne na 07.03 (O,A, kandydaci do A) oraz 09.03 (B, kurs)

Poniżej znajdują się rozpisane listy dotyczące zbliżających się egzaminów przed rundą wiosenną. We wtorek 07.03.2023 odbywają się egzaminy dla sędziów klasy O, A oraz kandydatów do A, natomiast w czwartek 09.03.2023 mają miejsce egzaminy sędziów klasy B oraz tegorocznych kursantów. Egzaminy teoretyczne odbędą się w budynku P5, sala 2/2 (tam gdzie w zeszłej rundzie), a bieganie tradycyjnie na lekkoatletycznym AWF (https://goo.gl/maps/zA9qiBio4o99FjVg8).

TRZECH KANDYDATÓW DO III LIGI

Miło nam poinformować, że aż trzech sędziów Kolegium Sędziów Wrocław zostało wytypowanych jako kandydaci do awansu do III ligi!

W gronie wybrańców znaleźli się Marcin Fajfer, Jakub Kwinto oraz Jakub Szymczak.

Cała trójka wraz z trzema innymi kandydatami z innych podokręgów, zostanie poddana serii obserwacji przez najwyżej klasyfikowanych obserwatorów Dolnośląskiego KS, a na koniec sezonu dowiemy się kto wygrał tę rywalizację.

Wszystkim kandydatom życzymy samy trafnych decyzji na boiskach!